הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית והליכי הוצאה לפועל. * דמי חבר 3.90 ₪ בחודש לכרטיס בלבד. ** חלוקת הטבה שנתית כפופה לאישור הגופים המוסמכים במשקי הקיבוצים ובתנאים שייקבעו על ידם. פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות, ההטבות ואופן מימושן יפורטו בתקנון הייעודי באתר המועדון www.meshekard.co.il . *** מבצע חורף מפנק – עד גמר המלאי. המועדון וישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בתי העסק והאחריות המלאה בגינם חלה על בתי העסק בלבד.